Vad är Network Care?

Network Care är en modell som utvecklats av den amerikanska kiropraktorn Dr. Donald Epstein. Network Care har som målsättning att underlätta din väg mot ökat och varaktigt välbefinnande och att bistå dig i processen att utveckla strategier för att uppnå detta. Här förklarar vi vad Network Care baseras på och på vilket sätt vi arbetar.

Välbefinnande går att relatera till hur vi upplever vår inre och yttre verklighet

Network Care definierar välbefinnande (wellness behavior), som en inre upplevelse av vitalitet, vilja att till fullo möta livet och att ha modet att utmana sig själv. Brist på välbefinnande (illness behavior) definieras som oförmåga att ta del av livet, att förändras och att vara alltför trogen sina begränsningar.

När vi är i välbefinnande och därmed kapabla att hantera information kallar vi det positiv stress. Vi kan utvecklas och anpassa oss i förhållande till vår inre och yttre miljö. För mycket information (kvantitet) eller för "farlig" information (kvalitet) skapar negativ stress. För att skydda oss mot denna informationsöverbelastning reagerar vi både emotionellt och fysiskt som om vi är utsatta för en överhängande fara.

Negativ stress och i synnerhet kronisk stress medför karaktäristiska spänningsmönster (stressfysionomi), som uttrycks i obalans, nedsatt flexibilitet och smärta i muskler och ryggrad, samt återhållen andning. Vår kropp är inställd på försvar. Vi går in i anspänning, pulsen och blodtrycket höjs, immunförsvaret försvagas och matsmältningen fungerar sämre. Kroppens förmåga till återhämtning och läkning minskar. Dessutom blir vårt känsloregister snävare och livet handlar om att ta sig ur "faran", överleva dagen. Förmågan att konstruktivt bearbeta information minskar. Vi får svårare att anpassa oss i förhållande till vår inre och yttre miljö och blir begränsade i vår förmåga att växa och utvecklas.

Om vi kan gå från en oflexibel stressfysionomi mot mer flexibilitet - från försvar till en ökad känsla av trygghet - uppstår också en bättre kommunikation mellan kropp och nervsystem och vi upplever en högre grad av välbefinnande och livskvalitet.

När vi inte har samma behov av försvarshållning och känner oss trygga ökar våra möjligheter att bearbeta information. Vi blir mer lyhörda för vår kropps signaler och använder vårt känsloregister effektivare. Vi ökar våra möjligheter att förstå, utveckla och integrera vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning. Vi utvecklar nya strategier för hur vi fungerar fysiskt, psykiskt och socialt.

Vad kan du uppnå med hjälp av Network Care?
  • Ökad hälsa och välbefinnande

  • Gå från en omedveten stressfysionomi mot en högre grad av flexibilitet i kroppen

  • Gå från försvarshållning till en känsla av trygghet och avslappning

  • Förbättrad kommunikation mellan kropp och nervsystem

  • Bli mer medveten om ditt förhållningssätt till din kropp, dig själv och din omgivning

  • Skapa bättre förutsättningar att effektivare utvärdera ditt liv

  • Göra de livsstilsval som är nödvändiga

Hur uppnår vi detta?

Network Care består av två behandlingsmetoder. Dessa är Network Spinal Analys (NSA) och Somato Respiratorisk Integrering (SRI) som i samverkan utgör effektiva verktyg för att uppnå en högre grad av hälsa och välbefinnande.

NSA är en metod där kiropraktorn med lätta exakta kontakter längs med nacke och rygg åstadkommer bättre kommunikation mellan kropp och nervsystem. Du får hjälp att utveckla nya strategier för kommunikation och avslappning och ökad flexibilitet i ryggrad och nervsystem (För mer information se: Vad är NSA?).

SRI är en metod där du får hjälp att öva dig i fokuserad uppmärksamhet i relation till kroppsrörelse, kroppsberöring och andning. Du övar dig i att bli medveten om dina upplevelser av din kropp (För mer information se: Vad är SRI?).

Network Care har ett ambitiöst forskningsprogram för att öka förståelsen kring hälsa, välbefinnande och olika aspekter av Network Care. Kontakta Ryggrörelsen för mer information, eller använd länkarna som finns på vår hemsida.