Vad är Network Spinal Analys?

Network Spinal Analys (NSA) är en kiropraktisk behandling baserad på en välbefinnandemodell, utvecklad av den amerikanske kiropraktorn Dr. Donald Epstein sedan åttiotalet.

Ryggrörelsen tillhandahåller NSA-behandlingar i enlighet med Council on Chiropractic Practice Guidelines och Canon of Ethics of the Association for Network Care och kiropraktorn är legitimerad kiropraktor, samt certifierad Network-kiropraktor.

NSA-behandlingen - även kallad entrainment - innebär att NSA-kiropraktorn med lätta exakta kontakter längs ryggraden åstadkommer avslappning och bättre kommunikation mellan kropp och nervsystem. Målsättningen är att höja "medvetenheten om sig själv" vilket leder till mer integrerat kropp och sinne. NSA-behandlingarna är en process som fortskrider i flera nivåer. Varje nivå medför en ny utvecklingsfas av nya strategier, bland annat spontana vågliknande kroppsrörelser unika för NSA. Dessa rörelser är förknippade med en ökad flexibilitet i ryggraden, avslappning och kommunikation mellan kropp och nervsystem. Detta hjälper dig att uppleva hur spänningar i kroppen frigörs vilket främjar spontana korrigeringar och självregleringar av spänningsmönster i din kropp.

NSA-behandlingen hjälper dig att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande. Genom att befrämja utvecklingen av nya strategier, bland annat för kommunikation och avslappning, skapas bättre förutsättningar att göra de beteende- och livsstilsförändringar som är nödvändiga för att uppnå en avgörande och varaktig förändring i din hälsa och välbefinnande. Vi nöjer oss alltså inte med att enbart behandla utifrån ett symtomrelaterat perspektiv. Symtombehandling utan att förändra sitt beteende leder sällan till ett varaktigt resultat.

Det är vanligt att personer som får NSA-behandling
  • upplever ett större spektrum av både kroppsrörelse och sinnesrörelse

  • börjar andas mer fullständigt och djupare

  • uppnår ett samspel mellan ryggrad och andning

  • spontant antar en kroppshållning som frigör spänningar

  • upplever ett större spektrum av energi och flöde

  • med ökande flexibilitet finner nya möjligheter, vilket ofta leder till viktiga förändringar i livsval.

Forskning inom NSA bedrivs fortlöpande på hög akademisk nivå. Bland annat har man kunnat påvisa och dokumentera unika och betydande fördelar gällande välbefinnande.

Forskning har visat att NSA-behandling befrämjar
  • avgörande förändringar i hälsa och välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och mentalt

  • ökad förmåga att hantera stress

  • positiva beteende- och livsstilsförändringar

  • ökad livskvalitet

Forskning har också påvisat att NSA mer än fördubblar ökningen av välbefinnande vid hälsobefrämjande livsstilsförändringar.

För mer information kontakta Ryggrörelsen. Information på engelska finns bland annat på Association for Network Care hemsida (se även länkar).