Vad är Somato Respiratorisk Integrering?

Somato Respiratorisk Integrering (SRI) är en kroppsorienterad metod baserad på en välbefinnandemodell, utvecklad av den amerikanske kiropraktorn Dr. Donald Epstein sedan åttiotalet.

Ryggrörelsen tillhandahåller SRI i enlighet med Canon of Ethics of the Association for Network Care och utförs av personal med vidareutbildning i SRI Wellness Education.

SRI hjälper dig att bli mer medveten om dina kroppsrytmer, där du får öva dig i fokuserad uppmärksamhet i relation till kroppsberöring, kroppsrörelse och andning. Målsättningen är att öka din kunskap om hur du reagerar med din kropp, dina tankar och ditt handlande.

Vissa personliga egenskaper dominerar ditt liv likväl som andra undertrycks. Detta styr dina handlingar, ibland omedvetet, något som illustreras i känslan du får när du själv inte förstår varför du handlar på ett visst sätt. SRI har därför som målsättning att förstärka din inre kommunikation. Du fokuserar på områden eller resurser i din kropp som tidigare varit undertryckta, förnekade eller avstängda. Syftet är att medvetandegöra dessa områden eller resurser och skapa förutsättningar att hitta nya strategier att hantera och sortera all den information du utsätts för dagligen. Du lär dig prioritera bättre och undviker på så sätt stress. Syftet är inte att ta bort något ur din personlighet, utan att tillföra ett bredare spektrum av valmöjligheter och ge dig tillgång till resurser att växa och utvecklas.

SRI är indelad i 12 steg som beskriver olika känslolägen och beteendemönster som alla människor upplever. Ofta befinner du dig i flera steg samtidigt, precis som du också har olika roller i livet. Ju mer medveten du blir om dina olika roller och beteenden, desto mer kommer du att kunna vara närvarande och medveten i ditt liv.

Varje steg har sin speciella kroppsrörelse, kroppsberöring och andning.

Kroppsrörelse

SRI befrämjar rörligheten i kotpelaren och möjliggör en harmonisk andningsmekanik. Du ökar kontrollen över dina muskler och leder. Detta påverkar din kroppshållning. Med dina händer på kroppen kan du rörelsemässigt isolera områden, öka din närvaro och med stor precision uppleva rörelsen under dina händer.

Kroppsberöring

Det är en beprövad teknik inom neurologisk rehabilitering att beröra en kroppsdel som man vill få respons från. Detta gör du ofta helt spontant för att öka styrka, lindra smärta osv. Med SRI utvecklar du ett medvetet samspel mellan vad dina händer känner och din kropps och dina sinnens reaktioner på detta.

Andning

Din andning tjänar till att ge dig tillräckligt med syre, men avspeglar också hur du mår. Andning ter sig annorlunda när du är glad, arg eller sorgsen. Andningen påverkas också mycket när du är under stress eller har ont. Att arbeta medvetet med en så viktig funktion som din andning har stor betydelse för ditt välbefinnande.