Vad är stress?

Stress kan definieras som den information som vårt nervsystem måste hantera. Stress är inte bara att det är körigt på jobbet utan all information. Den kan komma utifrån via våra sinnen, men också inifrån som fysisk, psykisk, eller mental information/stress När vi är kapabla att hantera informationen kallar vi det positiv stress, d.v.s. vi kan utvecklas och anpassa oss i förhållande till vår inre och yttre miljö. När vi utsätts för mycket information (kvantitet) eller för "farlig" information (kvalitet) skapas negativ stress. För att skydda oss mot denna informationsöverbelastning reagerar vi både emotionellt och fysiskt som om vi är utsatt för en överhängande, till och med livshotande fara. Detta driver vårt nervsystem och vår kropp in i ett stresstillstånd.

Fysiskt händer många saker i vår kropp vid stresstillstånd. Nervsystemet ökar aktiviteten i vad som kallas det sympatiska nervsystemet. Det innebär bland annat att stresshormonerna adrenalin och kortisol frigörs och att alla system i vår kropp som inte behövs för vår direkta överlevnad minskar i aktivitet, t.ex. matsmältning immunsystem och återuppbyggnad/läkande. I stället ökar aktiviteten i blodcirkulation (högre blodtryck och puls) och muskler (anspänning) för att vi skall kunna skydda oss från "faran" genom att slåss eller springa (kallas fight-flight på engelska). Stressreaktionen är naturlig och livsviktig för vår överlevnad. Den är däremot ett tillstånd som vi snabbt behöver komma ur, när vi tagit oss ur faran, för att kunna få tid att återhämta oss. Om den naturliga återhämtningen inte får äga rum kan vi bli kvar i stressen med mycket negativa konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Utan tid till återhämtning hamnar vi i en kronisk stress. Nervsystemet vänjer sig och slutar att reagera på information som är konstant, d.v.s. bakgrundsinformationen börjar uppfattas som något normalt. Vi börjar leva i ett tillstånd som är skadligt för vår hälsa utan att kunna uppfatta det.
Vi blir spända, särskilt tydligt kring ryggrad, nacke och skuldror. Immunsystemet fungerar sämre, likaså matsmältningen. Hormonsystemet rubbas, blodtrycket tenderar att stiga och mycket mer. Grunden är lagd för många av våra livsstilsrelaterade sjukdomar.


Vi reagerar också emotionellt. Vi blir lättare irriterade på vår omgivning och oss själva. Vi hamnar i ett tillstånd av försämrat välbefinnande där vi i stället för att kunna leva ut vår fulla potential hamnar i en negativ upplevelse av att inte våga eller klara av. Vi presterar sämre, drabbas av flyktkänslor, känner oss misslyckade, upplever tristess och till och med depression.

Vårt nervsystems förmåga att hantera information är i stort sett som om vi fortfarande levde i bondesamhället. Vi har svårt att hinna med utvecklingen i informationssamhället. Det samhälle vi nu lever i är fyllt av information i en ständigt accelererande takt. Vi blir mer och mer stressade på jobbet, via massmedier, internet och e-post, till och med i hem och fritid, och får allt mindre tid till återhämtning. Denna trend är djupt oroande och vi behöver försöka förändra både vår livssituation (individuellt, socialt, kulturellt) som vår förmåga att hantera stress. Vi bidrar till detta genom Network Care.